НЕЗАВИСИМЫЙ ПОРТАЛ СМЕТЧИКОВ УКРАИНЫ

НЕЗАВИСИМЫЙ ПОРТАЛ СМЕТЧИКОВ УКРАИНЫ
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проведення державного технічного огляду

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 липня 2008 р. N 606

Київ

Про затвердження Порядку проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів, що додається.

2. Покласти на Міністерство внутрішніх справ виконання функцій з організації проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N 141 "Про затвердження Правил державного технічного огляду автомобілів, автобусів, мототранспорту та причепів" (ЗП України, 1993 р., N 7, ст. 145);

пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. N 623 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 19, ст. 1335).

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2009 року.

Прем'єр-міністр України
Ю. ТИМОШЕНКО

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 липня 2008 р. N 606

ПОРЯДОК
проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру та організаційні засади проведення державного технічного огляду (далі - техогляд) колісних транспортних засобів (далі - засоби), зареєстрованих підрозділами Державтоінспекції.

2. Дія цього Порядку поширюється на всіх фізичних та юридичних осіб, які є власниками засобів чи експлуатують їх. Уповноважені власниками засобів особи виконують їх обов'язки та реалізують їх права у межах своїх повноважень.

3. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

новий засіб - засіб, який не був зареєстрований уповноваженими органами (у тому числі держави - експортеру засобу);

протокол перевірки технічного стану - документ, який містить інформацію про засіб та результати перевірки відповідності його технічного стану вимогам законодавства у сфері безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища, зразок якого затверджується Мінтрансзв'язку за погодженням з МВС;

реєстраційні документи - свідоцтво про реєстрацію засобу, його технічний паспорт і технічний талон, тимчасовий реєстраційний талон засобу, оформлені та видані уповноваженим державним органом (у тому числі держави - експортеру засобу);

суб'єкт господарювання - юридична або фізична особа - підприємець, уповноважена в установленому порядку на проведення перевірки технічного стану засобу під час техогляду та внесена до реєстру Державтоінспекції.

4. Техогляд засобів - комплекс заходів державного контролю за їх технічним станом, правомірністю експлуатації, сплатою власниками засобів податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та штрафів за адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.

5. Техогляд засобів передбачає:

перевірку технічного стану засобів суб'єктами господарювання;

контроль Державтоінспекцією правомірності експлуатації засобів та допуску їх до участі в дорожньому русі, а водіїв засобів - до керування ними, а також оформлення результатів проведення техогляду.

Основні завдання техогляду та організація його проведення

6. Основними завданнями техогляду є:

проведення перевірки відповідності конструкції, обладнання та технічного стану засобів вимогам законодавства у сфері безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки;

забезпечення дотримання вимог законодавства щодо сплати податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів;

перевірка правомірності експлуатації засобу, зокрема чинності посвідчення водія, відсутності у водія медичних протипоказань до керування засобом відповідної категорії, справжності реєстраційних документів, відповідності номерних знаків вимогам стандартів;

виявлення фактів пошкодження, підроблення або відсутності ідентифікаційних номерів складових частин засобів - кузова, шасі, рами, двигуна, порушення вимог щодо їх переобладнання і порядку встановлення та використання спеціальних світлових і (або) звукових сигнальних пристроїв;

запобігання вчиненню злочинів і адміністративних правопорушень, пов'язаних з експлуатацією засобів;

ведення державного обліку проходження техогляду, що передбачає реєстрацію, накопичення, узагальнення, зберігання та передачу інформації про допуск засобів до участі в дорожньому русі, а водіїв засобів - до керування ними.

7. Техогляд засобу проводиться за місцем його постійної або тимчасової реєстрації відповідним підрозділом Державтоінспекції.

Місце та графік проведення техогляду засобів визначаються Державтоінспекцією.

8. Відомості про порядок проведення техогляду засобів, про суб'єктів господарювання, що перевіряють технічний стан, і розпорядок роботи таких суб'єктів та роботи підрозділу Державтоінспекції, що проводить огляд, про перелік відповідних платежів оприлюднюються в засобах масової інформації не пізніше ніж за 10 днів до початку техогляду та розміщуються на інформаційних стендах підрозділів Державтоінспекції та суб'єктів господарювання.

На інформаційних стендах відділень банківських установ, які приймають платежі від населення, розміщуються відомості про суму платежу, що вноситься під час проведення техогляду засобу.

9. Перевірка технічного стану засобу є процесом установлення відповідності технічних, екологічних характеристик, характеристик енергозбереження, безпечності конструкції та технічного стану засобу вимогам законодавства у сфері безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища.

10. Перевірка технічного стану засобу проводиться суб'єктами господарювання у пункті технічного контролю незалежно від місця його реєстрації відповідним підрозділом Державтоінспекції.

За результатами перевірки суб'єкт господарювання видає власникові засобу або уповноваженій ним особі протокол перевірки технічного стану, засвідчений підписом його посадової особи та скріплений печаткою.

11. Власники засобів - юридичні та фізичні особи або уповноважені ними особи зобов'язані подати засоби для техогляду у строк і в місце, визначені підрозділом Державтоінспекції за місцем постійної або тимчасової реєстрації засобу.

Засоби, які в період проведення техогляду перебувають на капітальному ремонті, підлягають техогляду після його закінчення.

Власники засобів або уповноважені ними особи, які експлуатують засоби, що не пройшли техогляд в установлений строк, несуть адміністративну відповідальність в установленому порядку.

12. Працівник Державтоінспекції видає талон про проходження техогляду (далі - талон), який відповідає вимогам стандарту, на кожний справний та укомплектований відповідно до призначення засіб за наявності документів, зазначених у цьому Порядку, та у разі відсутності даних про їх можливе протиправне використання або несплату штрафу за адміністративне правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху і ставить на талоні свій підпис та особистий штамп.

13. Талон закріплюється в правому нижньому кутку вітрового скла засобу. У разі коли у конструкції засобу вітрове скло не передбачено, талон зберігається у власника разом з реєстраційними документами.

У реєстраційному документі старого зразка (технічному паспорті) працівник Державтоінспекції робить також запис "Техогляд проведено" і ставить свій підпис та особистий штамп.

14. У разі коли технічний стан засобу не відповідає вимогам нормативно-правових актів з безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища, а також правил технічної експлуатації, інструкцій підприємств-виробників та іншої нормативно-технічної документації або засіб не укомплектований у повному обсязі чи відсутнє додаткове спеціальне обладнання, талон технічного огляду не видається, а у протоколі перевірки технічного стану робиться відмітка про виявлені недоліки.

15. У разі виявлення порушення встановлених вимог щодо нанесення кольорографічних схем, емблем, розпізнавальних знаків і написів, установлення спеціальних світлових і (або) звукових сигнальних пристроїв засіб повторно подається до підрозділу Державтоінспекції після усунення виявлених недоліків.

16. Техогляд зареєстрованих підрозділом Державтоінспекції нових засобів проводиться без перевірки технічного стану.

Засіб, перереєстрований у зв'язку із зміною номерних знаків чи переобладнанням (зміна марки, моделі, складових частин, що мають ідентифікаційні номери) та зареєстрований новим власником, подається для техогляду в 10-денний строк від дня реєстрації або перереєстрації підрозділом Державтоінспекції.

17. Відомості про виданий талон вносяться до журналу, форма якого встановлюється МВС, та автоматизованої бази даних Державтоінспекції в установленому МВС порядку.

18. Строк дії талона обмежується датою проведення наступного техогляду для відповідної категорії засобів, зазначеною в талоні.

19. Експлуатація засобу без талона, виданого в установленому порядку, з талоном, строк дії якого закінчився, або з талоном, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандарту або є підроблений, забороняється.

20. Вилучення талона здійснюється в установленому МВС порядку в разі:

використання талона, строк дії якого закінчився;

використання талона, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандарту або є підроблений;

механічного пошкодження засобу, що безпосередньо загрожує безпеці дорожнього руху;

виявлення технічних несправностей, за наявності яких забороняється експлуатація засобів;

реєстрації засобу новим власником або перереєстрації у зв'язку із зміною номерних знаків чи переобладнанням.

Талон видається власникові або уповноваженій ним особі після перевірки технічного стану засобу та подання підрозділу Державтоінспекції протоколу перевірки технічного стану уповноваженим суб'єктом господарювання.

21. Бланки талонів, що виготовляються в установленому порядку на замовлення Державтоінспекції, є документами суворої звітності, мають облікову серію, номер та захисні елементи.

Облік, зберігання та використання бланків талонів здійснюються в порядку, встановленому МВС.

Періодичність та строк проведення техогляду

22. Техогляд засобів незалежно від форми власності проводиться з такою періодичністю:

1) два рази на рік - засоби, призначені для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більш як дев'ять з місцем водія включно, та спеціалізовані засоби для перевезення небезпечних вантажів (відповідно до класифікації засобів за категоріями M2, M3, N1, N2, N3, O2, O3, O4);

2) один раз на рік - засоби, призначені для перевезення вантажів з максимально дозволеною масою понад 3,5 тонни, а також спеціальні та спеціалізовані засоби, зокрема автокрани, таксі, автомобілі швидкої медичної допомоги тощо (відповідно до класифікації засобів за категоріями M1, N1, N2, N3, O3, O4);

3) один раз на два роки - засоби, призначені для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння не більш як дев'ять з місцем водія включно та для перевезення вантажів з максимально дозволеною масою до 3,5 тонни, а також мотоцикли та інші механічні транспортні засоби (відповідно до класифікації засобів за категоріями L, M1, N1, O1, O2) у такому порядку:

у рік, який закінчується на непарну цифру, - засоби, остання цифра року випуску яких непарна;

у рік, який закінчується на парну цифру і нуль, - засоби, остання цифра року випуску яких парна або нуль.

Допускається проведення техогляду причепів, причепів-розпусків та напівпричепів незалежно від року їх випуску одночасно з тягачем.

23. Техогляд засобів проводиться Державтоінспекцією в такий строк:

з 15 січня по 15 грудня - для тих засобів, техогляд яких проводиться один раз на два роки або один раз на рік;

з 15 січня по 30 червня та з 1 липня по 15 грудня - для тих засобів, техогляд яких проводиться два рази на рік.

24. Власники засобів - юридичні особи, фізичні особи - підприємці подають щороку до 15 січня підрозділу Державтоінспекції за місцем постійної або тимчасової реєстрації засобу заявку із зазначенням кількості зареєстрованих засобів незалежно від того, експлуатується засіб чи ні, та запропонованої ними дати проведення техогляду. Підрозділ Державтоінспекції після узгодження дати проведення техогляду на підставі поданих заявок складає до 30 січня графік проходження техогляду засобів, які належать юридичним особам.

У разі відсутності заявок підрозділ Державтоінспекції самостійно визначає дату проведення техогляду засобів, які належать юридичним особам і зареєстровані на території обслуговування.

Проведення техогляду

25. Засіб подається власником або уповноваженою ним особою до підрозділу Державтоінспекції для проведення техогляду в справному та укомплектованому відповідно до призначення стані.

26. Для проведення техогляду засобу працівникові Державтоінспекції подаються такі документи:

1) паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, - для фізичних осіб, копії довідки з ЄДРПОУ та документа, що підтверджує факт закріплення засобу за водієм, - для юридичних осіб;

2) протокол перевірки технічного стану, виданий суб'єктом господарювання не раніше 45 діб до дати проведення техогляду, або міжнародний сертифікат технічного огляду, виданий центром технічного огляду для засобів, що виконують міжнародні перевезення вантажів і пасажирів;

3) реєстраційні та інші документи, що підтверджують право використання зазначеного засобу;

4) посвідчення водія, що дає право керувати засобом відповідної категорії, та талон до нього;

5) медична довідка щодо придатності водія до керування засобом відповідної категорії;

6) поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних засобів або документ, що підтверджує право на звільнення від страхування;

7) квитанція про сплату податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та у разі наявності документ, що підтверджує право на пільги із сплати такого податку (юридичними особами додатково подається розрахунок податку з власників засобів);

8) дозвіл на встановлення та використання спеціальних звукових і (або) світлових сигнальних пристроїв;

9) на засоби, що здійснюють перевезення небезпечних вантажів, додатково подаються свідоцтво про допущення засобів до перевезення небезпечних вантажів та свідоцтво про підготовку водіїв засобів, що перевозять небезпечні вантажі;

10) на засоби, що працюють на газовому паливі, додатково подається документ, що підтверджує проведення випробовування газової паливної системи в порядку і строк, установлені для даного виду обладнання та його комплектації.

У разі відсутності будь-якого документа, визначеного цим пунктом, техогляд не проводиться.

27. Справним вважається укомплектований засіб, який не має зовнішніх механічних та корозійних пошкоджень і технічний стан якого відповідає вимогам Закону України "Про дорожній рух", Правил дорожнього руху, нормативів з безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища, а також правилам технічної експлуатації, інструкціям підприємств-виробників.

Засіб укомплектовується медичною аптечкою відповідного типу, знаком аварійної зупинки або миготливим червоним ліхтарем, які відповідають вимогам відповідних стандартів, та вогнегасником. Вантажні автомобілі з максимально дозволеною масою понад 3,5 тонни, автобуси укомплектовуються противідкотними упорами (щонайменше двома).

28. Електронний реєстр протоколів перевірки технічного стану ведеться суб'єктами господарювання, а міжнародних сертифікатів технічного огляду - Мінтрансзв'язку у визначеному ним порядку. Відомості про оформлені протоколи перевірки технічного стану та міжнародні сертифікати технічного огляду щоденно передаються до електронної бази даних Державтоінспекції.

29. За наявними автоматизованими базами даних МВС працівник Державтоінспекції перевіряє факт видачі суб'єктами господарювання протоколів перевірки технічного стану, а центром технічного огляду - міжнародного сертифіката технічного огляду на засоби, що здійснюють міжнародні перевезення вантажів і пасажирів. Відсутність інформації про видачу зазначених документів у автоматизованій базі даних є підставою для проведення додаткової перевірки Державтоінспекцією таких обставин та відповідного реагування.

Міжнародний сертифікат технічного огляду - документ установленого зразка, в якому центри технічного огляду, уповноважені на здійснення контролю технічного стану засобів, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів і пасажирів, після проведення необхідних перевірок зазначають, що засіб відповідає встановленим вимогам законодавства у сфері безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки.

30. Перевірка правомірності експлуатації засобу розпочинається із встановлення відповідності номерних знаків вимогам стандартів, даних про засіб та його власника (тип, марка, модель, пасажиромісткість, рік випуску, об'єм двигуна, повна маса, маса без навантаження, ідентифікаційні номери складових частин засобу - кузова, шасі, рами, двигуна, місце проживання (місцезнаходження) записам у реєстраційних документах та відомостям в автоматизованих інформаційних системах Державтоінспекції. Після цього перевіряється наявність у власника засобу або уповноваженої ним особи, що подала цей засіб для проведення техогляду, посвідчення на право керування засобом відповідної категорії та талона до нього, медичної довідки щодо придатності до керування засобом відповідної категорії та справжність зазначених документів.

31. Ідентифікаційні номери складових частин засобу - кузова, шасі, рами, двигуна, реєстраційні документи, номерні знаки, посвідчення водія та талон до нього перевіряються з метою визначення їх відповідності встановленим вимогам та відсутності фактів підроблення.

Крім того, проводиться перевірка відомостей про засіб, його власника або уповноважену ним особу за наявними автоматизованими базами даних МВС щодо розшуку, накладення арешту тощо, а також своєчасності сплати штрафів за порушення законодавства у сфері безпеки дорожнього руху.

32. На спеціальних та спеціалізованих засобах додатково перевіряється наявність передбаченого стаціонарного обладнання, спеціальних світлових і (або) звукових сигнальних пристроїв, кольорографічного пофарбування, написів та дозволів на їх установлення (нанесення) і використання.

33. Під час проведення техогляду засобів, призначених для перевезення небезпечних вантажів, перевіряється їх комплектність відповідно до вимог нормативно-правових актів у цій сфері.

34. Під час проведення техогляду засобів, що використовуються для перевезення великогабаритних та великовагових вантажів, додатково перевіряється укомплектованість додатковим обладнанням відповідно до вимог Правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами.

Оформлення результатів проведення техогляду

35. Результати проведення техогляду засобів юридичних осіб оформляються актом, зразок та порядок складення якого встановлюється МВС.

36. Порядок оформлення результатів проведення техогляду засобів фізичних осіб установлюється МВС.

37. Результати проведення техогляду засобів, що перебувають на тимчасовому обліку, оформляються актом огляду, який у 10-денний строк надсилається підрозділу Державтоінспекції за постійним місцем реєстрації засобу.

38. Засоби, які своєчасно не пройшли техогляд, обліковуються у звітності як несправні.

У разі коли засіб не проходив техогляд протягом шести і більше років підряд або встановлено факт його перебування в розукомплектованому і непридатному для експлуатації стані, або неможливо знайти його власника, Державтоінспекцією вживаються заходи до вибраковування (списання) та зняття з державної реєстрації таких засобів, а картки їх обліку виділяються в окремі картотеки і зберігаються протягом 60 років. Зняті з обліку засоби не враховуються під час складання звіту про наявність засобів і їх технічний стан.

39. Працівник Державтоінспекції за результатами проведення техогляду робить відповідні відмітки в облікових картках (на паперових або електронних носіях) про стан засобів і складає статистичний звіт за встановленою формою про наявність, належність і технічний стан зареєстрованих на території обслуговування засобів, який в установлений строк надсилається підрозділу Державтоінспекції вищого рівня.

40. Дані про технічний стан засобів за результатами проведення техогляду у районі, місті, області аналізуються працівниками Державтоінспекції з метою визначення рівня справності засобів, установлення причин їх незадовільного технічного стану і виявлення засобів, що не пройшли техогляд в установлений строк.

View: / Added by: Admin / Date: 15.01.2009
Comments

А вот тут есть памятка по прохождению техосмотра по правилам 2009 года в формате мидлета (программы для мобильного телефона). Кроме того, там есть еще несколько полезных мидлетов.
View: / Added by: AVIZO / Date: 17.01.2009
Comments

Знаем читали )))) cry cry
View: / Added by: infinituss / Date: 19.06.2010
Comments


<a href=http://ekovse.ru/katalog/biopreparatyi/bionex-industrial-dlya-ochistki-stochnyih-vod>Передовые технологии очистки сточных вод</a>
View: / Added by: AnnaVus / Date: 13.04.2017
Comments

<a href="http://volvopremium.ru">ремонт вольво, вольво ремонт,
вольво сервис,сервис вольво,volvo ремонт,ремонт volvo,
обслуживание вольво,то вольво,автосервис Вольво,
обслуживание volvo,диагностика вольво</a>[url=http://volvopremium.ru]ремонт вольво, вольво ремонт,
вольво сервис,сервис вольво,volvo ремонт,ремонт volvo,
обслуживание вольво,то вольво,автосервис Вольво,
обслуживание volvo,диагностика вольво[/url]
View: / Added by: IgortImmer / Date: 22.04.2017
Comments

Привет всем! Класный у вас сайт
Нашел прикольные сервера Minecraft на этом сайте: http://cs-servers-monitoring.ru/ :
http://cs-servers-monitoring.ru/game/cs - сервера кс 1 6 ютуб
список серверов кс го http://cs-servers-monitoring.ru/game/csgo
http://cs-servers-monitoring.ru/game/source - чистый сервер css
И тут нашёл много интересных новостей про игры и сервера:
http://cs-servers-monitoring.ru/news/4376-the-banner-saga-2-vyshla-na-mobilnyx-ustroystvax.html
http://cs-servers-monitoring.ru/news/5177-wings-zarabotali-9,5-mln-dollarov-v-2016-godu,-na%E2%80%99vi-%E2%80%93-500-tysyach.html - Wings заработали 9,5 млн долларов в 2016 году, Na’Vi – 500 тысяч
Менеджмент Natus Vincere: «Информацию о ближайшем будущем нашего Dota 2 состава мы раскроем в течение недели» http://cs-servers-monitoring.ru/news/4661-menedzhment-natus-vincere-informaciyu-o-blizhayshem-buduschem-nashego-dota-2-sostava-my-raskroem-v-techenie-nedeli.html
View: / Added by: Louismub / Date: 20.05.2017
Comments

Achat Amoxicillin Pilule Pharmacie Patch Et http://viacheap.com - viagra Cialis Generico Tadalafil Cheapest Sildenafil Citrate 100mg http://nolva.xyz/nolvadex-tablets-10mg.php - Nolvadex Tablets 10mg Cialis Prostata Generic Levitra Canada Pharmacy http://antab1.xyz/antabuse-tablet.php - Antabuse Tablet Cheap Viagra No Prescription Direct Levaquin No Prescription Needed In Internet Visa http://buycheapind.xyz/buy-propranolol.php - Buy Propranolol Synthroid 112 Mcg Price Acheter Viagra Pfizer 100 Mg http://sildenaf.xyz/order-viagra.php - Order Viagra Cialsis Lowest Price Zithromax Brand http://prop1.xyz/order-prozac-pills.php - Order Prozac Pills Cialis Mastercard Ranbaxy Amoxicillin http://nolva.xyz/nolvadex-online-for-sale.php - Nolvadex Online For Sale Buy Generic Cialis On Line Buy Amoxicillin 500mg Capsules http://amoxi.xyz/amoxicillin-500mg.php - Amoxicillin 500mg Lasting Longer Tips Erectile Drugs Sale http://cial5mg.xyz/buy-cheap-generic-cialis.php - Buy Cheap Generic Cialis Viagra Pour Bebe Buy Roche Accutane Online Uk http://antab1.xyz/map.php - China Antabuse Online Cialis De 10 Viagra Pfizer Prezzo http://antabusa.xyz/antabuse-cost.php - Antabuse Cost Can You Get Zoloft Over The Counter Zentel Mastercard http://prope1.xyz/purchasing-propecia.php - Purchasing Propecia Cheapest Levitra Online Uk Acticin 30gm Shop Amex Accepted http://buyclomiphene1.xyz/cheap-clomid-generic.php - Cheap Clomid Generic Does Zithromax Treat Strep Cialis Mit Rezept http://doxyc.xyz/generic-vibramycin-online.php - Generic Vibramycin Online Buy Cheap Generic Propecia What Is Amoxicillin Good For http://amoxi.xyz/amoxil-online-usa.php - Amoxil Online Usa Cvs Pharmacy Price For Cialis Bentyl Formulex http://5553pill.xyz/fast-shipping-vibramycin.php - Fast Shipping Vibramycin Cialis No Falla Using Cephalexin On Pregnant Dogs http://doxyc.xyz/generic-vibramycin.php - Generic Vibramycin Order Viagra For Women Quand Prendre Le Cialis http://al7.xyz/cheap-generic-xenical.php - Cheap Generic Xenical Zithromax Kids Cialis E Prezzi http://viacheap.com - viagra online Cephalexin For Folliculitis Where Can You Buy Generic Viagra http://buyizot.xyz/buy-amnesteem.php - Buy Amnesteem Alternative Medicine For Propecia Acheter Kamagra En Ligne http://furos.xyz/cost-of-lasix.php - Cost Of Lasix Achat Cialis Net Is Keflex Good For Teeth Nfection http://buystrat.xyz/atomoxetine-generic.php - Atomoxetine Generic Amoxil Infection Des Sinus Caniadan Online Pharmacy http://leviusa.com - vardenafil canadian pharmacy Tadalafil 20 Mg For Sale Cialis 60 http://probuy1.xyz/buy-prozac-online-usa.php - Buy Prozac Online Usa Comprar Cialis Original En Madrid On Line Bentyl http://amoxi.xyz/amoxil-price.php - Amoxil Price Cialis Para Mejorar La Ereccion Buy Xenical Online For Canada http://buystrat.xyz/strattera-price.php - Strattera Price Buy Metronidazole For Cheap Cialis 5 Mg Daily Canada http://buynolva.xyz/buy-nolvadex.php - Buy Nolvadex Levitra Generico In Contrassegno Viagra Comment Prendre http://viaprices.com - online pharmacy Vente Viagra Ligne France En Lille Does Propecia Actually Work http://bestindonline.xyz/cost-of-inderal.php - Cost Of Inderal Alli Orlistat Cialis Bas Prix http://buyzithro.xyz/buy-zithromax-online.php - Buy Zithromax Online When Will Cialis Come Off Patent Discount Legally Free Shipping Zentel No Prescription Needed http://deltas.xyz/deltasone-prednisone.php - Deltasone Prednisone Allegery To Amoxicillin And Clavulante Potassium Amoxicillin And Pseudoephedrine For Sinusitis http://buycheapind.xyz - Buy Inderal Cephalexin Pain When Urinating Viagra 100 Mg Prezzo http://cial5mg.xyz/cheap-cialis-no-rx.php - Cheap Cialis No Rx Forum Cialis France Rx Customer Service Pharmacy http://prop1.xyz/order-prozac-online.php - Order Prozac Online Alternativa A Propecia Toranto Drug Store http://5553pill.xyz/generic-vibramycin-cheap.php - Generic Vibramycin Cheap Viagra Generico Original Real Levitra http://cheap-cialis-tablets.cial5mg.com - Cheap Cialis Tablets Prise Cytotec Order http://sildenaf.xyz/viagra-cheap-online.php - Viagra Cheap Online Discount Generic Provera With Free Shipping Real Cialis 20mg Lilly Preisvergleich http://buyizot.xyz/cost-of-accutane.php - Cost Of Accutane Metaformin Taken With Amoxicillin Cialis Non Funziona http://viacheap.com - viagra online pharmacy Priligy Principio Attivo Canadian Online Drugstore http://buyprednis.xyz/shop-deltasone-online.php - Shop Deltasone Online Order Viagra Online Fast Shipping Keflex Purpose http://furos.xyz/cheap-lasix-pill.php - Cheap Lasix Pill Cialis Fecha De Caducidad Azithromycin Zithromax http://antab1.xyz/price-generic-antabuse.php - Price Generic Antabuse Cialis Ou Generique
View: / Added by: WilbJaniasse / Date: 31.05.2017
Comments

Tortuga — Шаблоны WordPress. Скачать бесплатно премиум шаблон Вордпресс http://ruwordpress.ru/tortuga/ - Click here!..
View: / Added by: JeffreyNes / Date: 07.06.2017
Comments
Выкуп авто киев

На сегодняшний день очень сложно продать автомобиль самостоятельно. Есть конечно много бесплатных интернет-досок для этого, по неимением такого даже газеты.

И это совершенно бесплатно. Если автовладелец и решился самостоятельно продать авто, то это не значит что первые семь звонков будут от автоперекупов по программе скупка авто Киев или выкуп авто Киев.

В таком случае только читая информацию по авто и видя только фото без реальной оценки авто вас будут убеждать что дороже чем они предлагают у вас все равно никто не купит. Это печальная истина, с которой каждый второй автолюбитель сталкивался.Мы предлагаем не разочаровываться с самого начала самостоятельной продажи, а обратится к нам.

Да, мы занимаемся автовыкупом как и подобные нам компании, но если у вас есть желание продать самим, мы вам просто поможем оценить авто (оценить авто можно тут) без занижения цены.

Дорого продать авто можно всегда! И вам поможем не только словом, но и делом.

Мы предлагаем не разочаровываться с самого начала самостоятельной продажи, а обратится к нам.

Да, мы занимаемся автовыкупом как и подобные нам компании, но если у вас есть желание продать самим, мы вам просто поможем оценить авто без занижения цены.Дорого продать авто можно всегда!

https://vikupauto.in.ua/news/zagholovok_stat_i01 - скупка авто
https://vikupauto.in.ua/news/zagholovok_stat_i012 - скупка авто
https://vikupauto.in.ua/news/zagholovok_stat_i01 - выкуп авто
https://vikupauto.in.ua/news/zagholovok_stat_i01 - скупка авто
https://vikupauto.in.ua/news/zagholovok_stat_i012 - скупка авто
https://vikupauto.in.ua/news/zagholovok_stat_i01 - выкуп авто
https://vikupauto.in.ua/news/zagholovok_stat_i01 - скупка авто киев
https://vikupauto.in.ua/news/zagholovok_stat_i012 - выкуп авто
https://vikupauto.in.ua/news/zagholovok_stat_i01 - выкуп авто киев
https://vikupauto.in.ua/news/zagholovok_stat_i01 - скупка авто
https://vikupauto.in.ua/news/zagholovok_stat_i012 - скупка авто киев
https://vikupauto.in.ua/news/zagholovok_stat_i01 - выкуп авто киев

https://vikupauto.in.ua/blogh/avtovykup_toyota_camry - срочно продать авто киев
View: / Added by: NiklHype / Date: 10.06.2017
Comments

Уже знаю.
View: / Added by: romales / Date: 10.09.2017
Comments

ILIZIUM – популярный в рунете веб-ресурс, который даёт возможность быстро и бесплатно добавить счетчик подписчиков, сердечек, раскрутить сообщество и многое другое. мощный функционал даст возможность элементарно руководить всем процессом раскрутки.
Чтобы приступить к продвижению нужно пройти регистрацию и добавить на
сайте задание на накрутку. В результате этого будут требоваться монетки – это временная валюта биржи, которая требуется для добавлении заданий. Если у вас больше виртуальной валюты у тебя имеется, тем больше имеешь возможность увеличить количество друзей на профиле, мне нравится, продвинуть лучную страничку и прочее.

Раскрутка Vkontakte:
Вконтакте реально накрутить подписчиков в профиль, накрутить участников на личную страницу, накрутить лайков на фото, добавить репосты на пост, а ещё накрутить положительные тексты в профиль.
Vkontakte – прекрасное место для рекламы ваших сервисов с огромной прибылью и текущий биржа вам в этом подарит мощную помощь.

Продвижение в InstaGram
В текущей соц.сети можно сделать масштабирование участников в Инстаграм на профиль, приумножить лайков в
записи ну и комменты на записи в InstaGram быстро. На текущий момент раскрутка в InstaGram – одно из самых выгодных занятий в интернете, что дает возможность бесплатно стать популярным и нарустить целевую аудиторию блога в мгновенные сроки. Добавление симпатий и подписчиков позволит легко взобраться на вершину и захватить рынок новых пользователей в сжатые сроки.

Раскрутка на Ютуб – очень денежное занятие на текущий промежуток времени. прибавление лайков на видео ролике, просмотров для интересного видео и увеличение количества подписчиков в на Ютубе позволит тебя неплохо нажиться за счет монетизации трафика в сети Ютуб. Если у тебя
огромное количество фолловеров, то всего-то нужно заливать любопытные видео ролики и легко заполучать количество просмотров твоих видео роликок от индивидуальной аудитории подписчиков.

Social Monsrer – программа для качественной накрутки в Instagram, YouTube, Вконтакте

Сайт: <p><a href="https://ilizium.com/nakrutit-klassy-v-odnoklassniki">накрутить классы РІ odnoklassnРёkРё</a></p>
<p><a href="https://ilizium.com/nakrutka-podpischikov-vkontakte-v-gruppu-besplatno">Накрутка подписчиков Вконтакте в группу бесплатно</a></p>
<p><a href="https://ilizium.com/nakrutka-lajkov-vkontakte-besplatno-1">Накрутка лайков Вконтакте бесплатно 1</a></p>
View: / Added by: Smmdytiz / Date: 15.08.2020
Comments

ILIZIUM – популярный в рунете веб-ресурс, который даёт возможность быстро и бесплатно добавить счетчик подписчиков, сердечек, раскрутить сообщество и многое другое. мощный функционал даст возможность элементарно руководить всем процессом раскрутки.
Чтобы приступить к продвижению нужно пройти регистрацию и добавить на
сайте задание на накрутку. В результате этого будут требоваться монетки – это временная валюта биржи, которая требуется для добавлении заданий. Если у вас больше виртуальной валюты у тебя имеется, тем больше имеешь возможность увеличить количество друзей на профиле, мне нравится, продвинуть лучную страничку и прочее.

Раскрутка Vkontakte:
Вконтакте реально накрутить подписчиков в профиль, накрутить участников на личную страницу, накрутить лайков на фото, добавить репосты на пост, а ещё накрутить положительные тексты в профиль.
Vkontakte – прекрасное место для рекламы ваших сервисов с огромной прибылью и текущий биржа вам в этом подарит мощную помощь.

Продвижение в InstaGram
В текущей соц.сети можно сделать масштабирование участников в Инстаграм на профиль, приумножить лайков в
записи ну и комменты на записи в InstaGram быстро. На текущий момент раскрутка в InstaGram – одно из самых выгодных занятий в интернете, что дает возможность бесплатно стать популярным и нарустить целевую аудиторию блога в мгновенные сроки. Добавление симпатий и подписчиков позволит легко взобраться на вершину и захватить рынок новых пользователей в сжатые сроки.

Раскрутка на Ютуб – очень денежное занятие на текущий промежуток времени. прибавление лайков на видео ролике, просмотров для интересного видео и увеличение количества подписчиков в на Ютубе позволит тебя неплохо нажиться за счет монетизации трафика в сети Ютуб. Если у тебя
огромное количество фолловеров, то всего-то нужно заливать любопытные видео ролики и легко заполучать количество просмотров твоих видео роликок от индивидуальной аудитории подписчиков.

Social Monsrer – программа для качественной накрутки в Instagram, YouTube, Вконтакте

Сайт: <p><a href="https://ilizium.com/nakrutit-klassy-v-odnoklassniki">накрутить классы РІ odnoklassnРёkРё</a></p>
<p><a href="https://ilizium.com/nakrutka-podpischikov-vkontakte-v-gruppu-besplatno">Накрутка подписчиков Вконтакте в группу бесплатно</a></p>
<p><a href="https://ilizium.com/nakrutka-lajkov-vkontakte-besplatno-1">Накрутка лайков Вконтакте бесплатно 1</a></p>
View: / Added by: Smmdytiz / Date: 15.08.2020
Comments

ILIZIUM – популярный в рунете веб-ресурс, который даёт возможность быстро и бесплатно добавить счетчик подписчиков, сердечек, раскрутить сообщество и многое другое. мощный функционал даст возможность элементарно руководить всем процессом раскрутки.
Чтобы приступить к продвижению нужно пройти регистрацию и добавить на
сайте задание на накрутку. В результате этого будут требоваться монетки – это временная валюта биржи, которая требуется для добавлении заданий. Если у вас больше виртуальной валюты у тебя имеется, тем больше имеешь возможность увеличить количество друзей на профиле, мне нравится, продвинуть лучную страничку и прочее.

Раскрутка Vkontakte:
Вконтакте реально накрутить подписчиков в профиль, накрутить участников на личную страницу, накрутить лайков на фото, добавить репосты на пост, а ещё накрутить положительные тексты в профиль.
Vkontakte – прекрасное место для рекламы ваших сервисов с огромной прибылью и текущий биржа вам в этом подарит мощную помощь.

Продвижение в InstaGram
В текущей соц.сети можно сделать масштабирование участников в Инстаграм на профиль, приумножить лайков в
записи ну и комменты на записи в InstaGram быстро. На текущий момент раскрутка в InstaGram – одно из самых выгодных занятий в интернете, что дает возможность бесплатно стать популярным и нарустить целевую аудиторию блога в мгновенные сроки. Добавление симпатий и подписчиков позволит легко взобраться на вершину и захватить рынок новых пользователей в сжатые сроки.

Раскрутка на Ютуб – очень денежное занятие на текущий промежуток времени. прибавление лайков на видео ролике, просмотров для интересного видео и увеличение количества подписчиков в на Ютубе позволит тебя неплохо нажиться за счет монетизации трафика в сети Ютуб. Если у тебя
огромное количество фолловеров, то всего-то нужно заливать любопытные видео ролики и легко заполучать количество просмотров твоих видео роликок от индивидуальной аудитории подписчиков.

Social Monsrer – программа для качественной накрутки в Instagram, YouTube, Вконтакте

Сайт: <p><a href="https://ilizium.com/nakrutit-klassy-v-odnoklassniki">накрутить классы РІ odnoklassnРёkРё</a></p>
<p><a href="https://ilizium.com/nakrutka-podpischikov-vkontakte-v-gruppu-besplatno">Накрутка подписчиков Вконтакте в группу бесплатно</a></p>
<p><a href="https://ilizium.com/nakrutka-lajkov-vkontakte-besplatno-1">Накрутка лайков Вконтакте бесплатно 1</a></p>
View: / Added by: Smmdytiz / Date: 15.08.2020
Comments

Добрый день дамы и господа<a href=https://dental-clinic.by/>.</a>
<a href=https://dental-clinic.by/><img src="https://i115.fastpic.org/big/2022/0409/b7/a62b0892aa684793ff522df2c6c0b3b7.jpg"></a>
Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт для заказа услуг стоматологии в Минске.К вашим услугам лучшие стоматологи Минска с многолетним стажем.<a href=https://dental-clinic.by/>стоматология минск</a>,<a href=https://dental-clinic.by/>удаление зуба</a>, <a href=https://dental-clinic.by/>отбеливание зубов</a>,<a href=https://dental-clinic.by/>лечение зуба</a>,<a href=https://dental-clinic.by/>удаление зуба мудрости</a>,<a href=https://dental-clinic.by/>стоматология минск цены</a> и <a href=https://dental-clinic.by/>стоматология платные услуги минск</a>.
Хотите отбелить зубы, поставить пломбу или установить протез? Ищете стоматологию в Минске, где уровень услуг оправдывает цену? Частная клиника предложит полный комплекс стоматологических услуг: от профилактической гигиены до имплантации.Какие услуги мы предлагаем?Терапевтическое лечение. Вылечим кариес, корневые каналы, некариозные поражения, устраним гиперчувствительность зубов, выполним эстетическую реставрацию и восстановим зубы.Профгигиена. Удалим зубной камень и мягкий налет, отполируем зубы и покроем фтор-лаком. Используем аппарат Air-Flow.Протезирование. Подберем вид протезирования, установим съемные и несъемные протезы.Хирургия. Удалим больной зуб, установим импланты.Пародонтология. Устраним кровоточивость десен, удалим зубной камень и налет из пародонтальных карманов.Также у нас вы можете безопасно отбелить зубы. Врач подберет один из способов:офисное отбеливание.Используем систему фотоотбеливания Beyond Polus. Всего 1 час в кресле стоматолога – и вы получите красивую улыбку без боли и вреда для эмали;домашнее отбеливание.Изготавливаем персональные каппы по слепку челюстных дуг, чтобы отбеливание не создавало дискомфорта. Каппы достаточно носить дома 6-8 часов.Записаться на прием просто: оставляйте заявку онлайн, по телефону или заказывайте звонок. Перезвоним, ответим на вопросы и подберем удобное время приема.На консультации врач осмотрит ротовую полость, определит проблему, составит план лечения и сориентирует по стоимости. Цена первичной консультации врача-стоматолога – от 6 рублей, последующие – бесплатно.Прием ведут стоматологи первой категории со стажем более 10 лет. Врачи и медперсонал регулярно повышают квалификацию и посещают профильные семинары. У нас работают стоматологи разных направлений: терапевт, ортодонт, хирург, ортопед. Пользуйтесь услугами и оцените наши плюсы:большинство процедур в рамках клиники. Делаем рентген-диагностику, имплантацию и другие процедуры на собственном оборудовании;гарантии. Даем гарантию на работу врачей-стоматологов;забота о клиентах. Подбираем удобное время приема и напоминаем о дне и времени накануне посещения.Записывайтесь на прием в нашу стоматологическую клинику! Регулярно проводим бесплатные профосмотры для детей и взрослых. Позаботьтесь о здоровье зубов сейчас, чтобы не тратиться на лечение в будущем.
Увидимся!
<a href=https://dental-clinic.by/>металлические брекеты для взрослых</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>полоски для отбеливания зубов рейтинг</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>имплантация зубов акция скидка</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>гингивопластика зубов</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>выпрямить зубы элайнеры</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>частичный съемный зубной протез с нейлоновыми кламмерами</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>анестезия зубов верхней челюсти</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>стоматология минск чистка и отбеливание зубов</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>офисное отбеливание зубов</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>удаление зуба полностью</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>цельнолитая коронка недорого</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>удаление зубных отложений ультразвуком</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>имплантация зубов наращивание костной ткани отзывы</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>удаление зуба цена</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>максимальное отбеливание зубов</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>костная пластика в области имплантации</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>делала композитные виниры</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>периодонтит лечение этапы</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>пульпит зуба стоимость лечения</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>комплексная гигиена кavo prophy flex</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>гигиена зубов и полости рта</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>профессиональная гигиена полости рта включает следующие мероприятия</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>сложное удаление корня зуба</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>ультразвуковое снятие зубных отложений</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>апикальный периодонтит лечение</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>композитные виниры отзывы</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>композитные виниры минск отзывы</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>чем полоскать десну после удаления зуба</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>вкладка из безметалловой керамики</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>стадии имплантации зубов</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>отбеливание зубов без вреда</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>дорогие съемные зубные протезы</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>удаление зуба белый налет на десне</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>сколько стоит поставить съемные зубные протезы</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>стоматология в минске цены на импланты</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>цвет металлокерамических коронок</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>удаление нерва зуба</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>профессионал гигиена полости рта</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>временные коронки при протезировании зубов</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>имплантация нижних зубов</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>виниры элайнеры цена</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>лучшие съемные зубные протезы на верхнюю челюсть</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>ставят мост после удаления зуба</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>временная металлокерамическая коронка</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>периодонтальная хирургия</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>недорого протез съемный зубной</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>радиовизиография в минске</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>белый сгусток после удаления зуба</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>керамические коронки на передние зубы стоимость</a>
<a href=https://dental-clinic.by/>имплантация зубов straumann</a>
View: / Added by: Bogdanbre / Date: 07.04.2024
Comments
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: